Aletheia

a5
Aletheia 1, Lacoste. Pigment-based Archival Print, 21 x 29.7 cm
550724_280959408691891_1678896806_n
Aletheia 2, Avignon. Pigment-based Archival Print, 21 x 29.7 cm
a3
Aletheia 3, Avignon. Pigment-based Archival Print, 21 x 29.7 cm
1005465_491145334302218_2109037248_n
Aletheia 4, Paris. Pigment-based Archival Print, 21 x 29.7 cm