Tag: sheng shui

  • Bamboo Opera

    Taken in Kam Tsin Village, Sheung Shui